Sympozja
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Wybierz lokalizację
i zarejestruj się na sympozjum

  • Warszawa 05.04.2019
  • Poznań 12.04.2019
  • Wrocław 26.04.2019
  • Sopot 10.05.2019
  • Rzeszów 24.05.2019
  • Szczecin 31.05.2019
  • Łódź 7.06.2019

Trenuj praktyczne
umiejętności na warsztatach

Warsztaty zespołów stomatologicznych

Idealny model współpracy: lekarz-higienistka-pacjent

Metody postępowania terapeutycznego; schematy nowoczesnej wizyty higienizacyjnej; motywatory pacjenta