Sympozja
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Wybierz lokalizację
i zarejestruj się na sympozjum

 • Warszawa 05.04.2019
 • Poznań 12.04.2019
 • Wrocław 26.04.2019
 • Sopot 10.05.2019
 • Rzeszów 24.05.2019
 • Szczecin 31.05.2019
 • Łódź 7.06.2019
 • Kraków 27.09.2019
 • Katowice 4.10.2019
 • Lublin 11.10.2019
 • Bydgoszcz 18.10.2019
 • Kielce 8.11.2019

Trenuj praktyczne
umiejętności na warsztatach

Warsztaty zespołów stomatologicznych

Idealny model współpracy: lekarz-higienistka-pacjent

Metody postępowania terapeutycznego; schematy nowoczesnej wizyty higienizacyjnej; motywatory pacjenta