Wykładowca
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Maciej Nowak

dr n. med.

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Nauczyciel akademicki, specjalista periodontolog, specjalista stomatologii ogólnej, manager ochrony zdrowia, tłumacz z języków włoskiego oraz angielskiego, prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Warszawie.

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM. 

Pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii, sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członka European Federation of Periodontology (EFP) oraz Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Jest autorem i współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji naukowych, podręczników, opracowań, wystąpień, wykładów i warsztatów. 

Jest promotorem i recenzentem prac naukowych, był rektorem uczelni wyższej, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warsdzawie, naczelnym stomatologiem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, pełnił i pełni funkcję eksperta dla licznych instytucji: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskiej.