2020

Michał Paulo foto

Paulo Michał

Ukończył studia w 2010 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2016 r. obronił rozprawę doktorską na temat diagnostyki zaburzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia. W tym samym roku uzyskał tytuł Coach ICI. Obecnie prowadzi poradnię zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Rzeszowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i Mensa Polska. Odbył ponad …

Paulo Michał Read More »

Wojciech Ryncarz foto

Ryncarz Wojciech

Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Należy do lekarzy-pionierów, którzy w Polsce wprowadzili w codziennej praktyce leczenie implantologiczne. Swoich pierwszych pacjentów implantologicznych prowadzi od 1992 roku. Od 1995 roku pracuje wyłącznie we własnej praktyce prywatnej poświęconej stomatologii estetycznej i implantologii. Jeden z członków- założycieli Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, obecnie od 2016 roku Prezydent PASE. …

Ryncarz Wojciech Read More »

Marcin Bogurski foto

Bogurski Marcin

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1997), w latach 1998–2003 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej rodzimej uczelni. Swoje zainteresowania zawodowe rozwija w kierunku nowych technologii cyfrowych, takich jak CEREC, Simplant, a także zastosowania laserów w stomatologii. Autor artykułów i wykładowca z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki. Jego kompetencje zawodowe potwierdzają liczne międzynarodowe certyfikaty zdobyte, …

Bogurski Marcin Read More »

Michał Ganowicz foto

Ganowicz Michał

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem zachowawczym, endodontycznym i protetycznym z uwzględnieniem okluzji i stawów skroniowo-żuchwowych. W 2002 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przez 8 lat pracował w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym czasie przeprowadził badania obejmujące epidemiologię zębów, endodoncję, wybielanie zębów i inne. Opublikował wiele prac …

Ganowicz Michał Read More »

Piotr Sobiech

Sobiech Piotr

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia ukończył w 2000r. Od tego czasu wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. W 2007 uzyskał specjalizację w zakresie Stomatologii Dziecięcej. Autor i współautor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w podręczniku dla studentów i lekarzy dentystów. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Uczestnik licznych konferencji naukowych, autor wykładów z zakresu traumatologii stomatologicznej, leczenia …

Sobiech Piotr Read More »

Paweł Koniec

Koniec Paweł

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu otrzymując medal Rektora za wyniki w nauce i działalność społeczną. Podczas studiów przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii. Współorganizator kampanii profilaktycznych “Spotkaj się z uśmiechem”. Doświadczony wykładowca rozwijający swoje zainteresowania i podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach. W codziennej praktyce skupia się na stomatologii zachowawczej minimalnie inwazyjnej …

Koniec Paweł Read More »

Witold Jurczyński foto

Jurczyński Witold

W 1992 roku ukończył studia medyczne w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1994 roku jest organizatorem kursów praktycznych oraz wykładów z dziedziny laseroterapii, leczenia chorób przyzębia, mikrochirurgii periodontologicznej, od 1996 roku jest twórcą Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie, które w 2019 roku przekształcił w Centrum Periodontologiczno-Implantologiczne Periopraktyk, stając się jego właścicielem. W …

Jurczyński Witold Read More »

Emil Korporowicz

Korporowicz Emil

Lekarz dentysta, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM od 2011 roku. Autor i współautor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w monografii oraz podręczniku dla studentów i lekarzy dentystów. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Uczestnik licznych konferencji naukowych, autor wykładów z zakresu traumatologii stomatologicznej, leczenia zachowawczego i endodontycznego pacjentów w wieku rozwojowym.

Magdalena Michałowska

Michałowska Magdalena

Od ponad dwudziestu lat współpracuje z najlepszymi specjalistami z dziedziny stomatologii zdobywając doświadczenie zawodowe. Własną działalność – gabinet profesjonalnej profilaktyki prowadzi od ponad 10 lat. Jest trenerem szwajcarskiej Swiss Dental Academy oraz wykładowcą na ogólnopolskich konferencjach i zjazdach. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu profesjonalnej profilaktyki. Swoje kompetencje nieustannie podnosi uczestnicząc w wykładach i …

Michałowska Magdalena Read More »

Anna Skurska

Skurska Anna

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2005 roku. Od 2006 roku jest pracownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2012 roku pełni w nim funkcję adiunkta. Jest członkiem zespołów badawczych prowadzących liczne projekty naukowe w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy …

Skurska Anna Read More »