Wykładowca | 
2018

Piotr Sobiech

lek. stom.

Piotr Sobiech

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia ukończył w 2000r. Od tego czasu wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. W 2007 uzyskał specjalizację w zakresie Stomatologii Dziecięcej. Autor i współautor publikacji naukowych, współautor rozdziałów w podręczniku dla studentów i lekarzy dentystów. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Uczestnik licznych konferencji naukowych, autor wykładów z zakresu traumatologii stomatologicznej, leczenia zachowawczego i endodontycznego pacjentów w wieku rozwojowym.

Tematy

Jesteśmy zawsze blisko 
Ciebie​

Kiedy i gdzie możesz się z nami spotkać?