Wykładowca
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Anna Skurska

dr hab. n. med.

Anna Skurska

Anna Skurska

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2005 roku. Od 2006 roku jest pracownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2012 roku pełni w nim funkcję adiunkta.

Jest członkiem zespołów badawczych prowadzących liczne projekty naukowe w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena wpływu ozonoterapii na stan kliniczny przyzębia oraz stężenia wybranych MMP w ślinie pacjentów z agresywnym i przewlekłym zapaleniem przyzębia”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

W 2011 roku zdobyła tytuł specjalisty w zakresie periodontologii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i za granicą. W ramach tej działalności otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w roku 2012, 2015 i 2017.

Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą min.: we Włoszech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, USA i UK. Odbyła staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy), a także w Kois Center w Seattle (USA).

Uczestniczy w pierwszym Międzynarodowym Programie Mistrzowskim z zakresu Periodontologii prowadzonym przez Prof. Giovanni Zucchelli na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.