Wykładowca
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Bartłomiej Karaś

lek. dent.

Bartłomiej Karaś

Bartłomiej Karaś

Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Uczestnik wielu konferencji i kursów praktycznych krajowych i ogólnoeuropejskich oraz autor publikacji z zakresu endodoncji w czasopismach stomatologicznych. Od 2013 roku prowadzi kursy szkoląc lekarzy dentystów z zakresu endodoncji oraz wykorzystania tomografii komputerowej w praktyce stomatologicznej. Konsultant KerrEndodontics (SybronEndo). Współzałożyciel Dental Masters Group.