Wykładowca
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Witold Jurczyński foto

dr n. med.

Witold Jurczyński

Witold Jurczyński

W 1992 roku ukończył studia medyczne w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 1994 roku jest organizatorem kursów praktycznych oraz wykładów z dziedziny laseroterapii, leczenia chorób przyzębia, mikrochirurgii periodontologicznej, od 1996 roku jest twórcą Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie, które w 2019 roku przekształcił w Centrum Periodontologiczno-Implantologiczne Periopraktyk, stając się jego właścicielem.
W 1999 roku uzyskał specjalizację II stopnia w periodontologii a w 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

W 2012 roku ukończył Autorski program Prof. Dr Markusa Hürzelera PERIODONTOLOGICZNO – IMPLANTOLOGICZNE CURRICULUM, którego był moderatorem i opiekunem naukowym.
W 2013 roku ukończył podyplomowy, dwuletni program New York University College of Dentistry: Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA Advances in Implantology and Periodontics.
Ponadto jest członkiem Europejskiej Federacji Periodontologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.
By móc się dzielić swoją wiedzą został autorem wielu publikacji z zakresu leczenia chorób przyzębia.