Wykładowca
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Michał Ganowicz foto

dr n. med.

Michał Ganowicz

Michał Ganowicz

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem zachowawczym, endodontycznym i protetycznym z uwzględnieniem okluzji i stawów skroniowo-żuchwowych.
W 2002 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przez 8 lat pracował w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym czasie przeprowadził badania obejmujące epidemiologię zębów, endodoncję, wybielanie zębów i inne. Opublikował wiele prac naukowych (głównie w Polsce). Obecnie publikuje praktyczne artykuły i przypadki kliniczne. Od samego początku miał okazję pracować z najnowszymi narzędziami i materiałami oraz uczyć się od najlepszych nauczycieli. Ukończył wiele kursów stomatologicznych. Posiada dyplom trenera Styleitaliano.

Od początku kariery zawodowej swoją działalność dzieli między leczenie i nauczanie. Obecnie prowadzi wykłady i warsztaty dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji, bezpośredniej i pośredniej stomatologii odtwórczej, profilaktyki oraz szkolenia z umiejętności miękkich w gabinecie stomatologicznym. Wykłada w Polsce i zagranicą.

Na co dzień korzysta z systemów CAD / CAM, zarówno laboratoryjnych, jak i gabinetowych. Jest wielkim fanem materiałów kompozytowych. Mocno wierzy w siłę adhezji. W codziennej praktyce, na wykładach i warsztatach koncentruje się na metodach upraszczających procedury leczenia stomatologicznego, będąc głęboko przekonanym, że proste metody są najlepszym wyborem dla większości dentystów. Jak powiedział Leonardo da Vinci: „Prostota jest najwyższym stopniem wyrafinowaniem”