Wykładowca
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Marcin Bogurski foto

lek. stom.

Marcin Bogurski

Marcin Bogurski

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1997), w latach 1998–2003 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej rodzimej uczelni. Swoje zainteresowania zawodowe rozwija w kierunku nowych technologii cyfrowych, takich jak CEREC, Simplant, a także zastosowania laserów w stomatologii. Autor artykułów i wykładowca z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki.
Jego kompetencje zawodowe potwierdzają liczne międzynarodowe certyfikaty zdobyte, m.in. na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) czy na Uniwersytecie Północnej Karoliny (USA).
Jako jeden z pierwszych w Polsce zajął się implantologią sterowaną komputerowo. Członek zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).
Od 2000 r. prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Koszalinie, która specjalizuje się w kompleksowym leczeniu pacjentów z rozległymi brakami uzębienia.