Temat
Forum Dentysty Praktyka

Zobacz czego dotyczy

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia - diagnostyka, profilaktyka i leczenie

Pacjent z ubytkami niepróchnicowego pochodzenia, jak wynika z przeprowadzonych badań i obserwacji klinicznych, może stanowić nie lada wyzwanie w praktyce lekarskiej. Dotyczmy to zwłaszcza osób cierpiących na choroby ogólnoustrojowe tj.: zaburzenia odżywiania czy refluks pokarmowy. Niepokojący jest, obserwowany w ostatnich latach, wzrost występowania ubytków wśród młodzieży i młodych dorosłych, co spowodowane jest najprawdopodobniej zmianą nawyków żywieniowych i stylu życia.

Powstaje pytanie, co jest fizjologią a co należy uznać już za zmiany patologiczne? Kiedy obserwować a kiedy leczyć? Jak oddziałuje stres na jamę ustną? Jakie zachodzą interakcje pomiędzy: atrycją, abrazią i erozyjnym starciem?
Zalecenia kierowane do pacjentów związane z promowaniem prawidłowych zachowań dietetycznych i higienicznych często są niejednoznaczne. Warto przeanalizować utarte schematy, wprowadzając wskazówki oparte na wynikach badań naukowych.

W wykładzie szczegółowo omówię przydatną klasyfikację oraz aktualne wytyczne i praktyczne schematy postępowania. Przedstawione zostaną nowe preparaty i metody leczenia zintegrowanego zaawansowanych zmian. Dla lepszego zobrazowania omawianych zagadnień zaprezentuję Państwu przykłady kliniczne leczonych przeze mnie chorych.

Share on facebook
Share on email
Ewa Rusyan
dr n. med. Ewa Rusyan