Temat
Forum Dentysty Praktyka

Zobacz czego dotyczy

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia – diagnostyka, profilaktyka i leczenie

Pacjent z ubytkami niepróchnicowego pochodzenia, jak wynika z przeprowadzonych badań i obserwacji klinicznych, może stanowić nie lada wyzwanie w praktyce lekarskiej. Dotyczmy to zwłaszcza osób cierpiących na choroby ogólnoustrojowe tj.: zaburzenia odżywiania czy refluks pokarmowy. Niepokojący jest, obserwowany w ostatnich latach, wzrost występowania ubytków wśród młodzieży i młodych dorosłych, co spowodowane jest najprawdopodobniej zmianą nawyków żywieniowych i stylu życia.

Powstaje pytanie, co jest fizjologią a co należy uznać już za zmiany patologiczne? Kiedy obserwować a kiedy leczyć? Jak oddziałuje stres na jamę ustną? Jakie zachodzą interakcje pomiędzy: atrycją, abrazią i erozyjnym starciem?
Zalecenia kierowane do pacjentów związane z promowaniem prawidłowych zachowań dietetycznych i higienicznych często są niejednoznaczne. Warto przeanalizować utarte schematy, wprowadzając wskazówki oparte na wynikach badań naukowych.

W wykładzie szczegółowo omówię przydatną klasyfikację oraz aktualne wytyczne i praktyczne schematy postępowania. Przedstawione zostaną nowe preparaty i metody leczenia zintegrowanego zaawansowanych zmian. Dla lepszego zobrazowania omawianych zagadnień zaprezentuję Państwu przykłady kliniczne leczonych przeze mnie chorych.

Prowadzenie:

2019

Data szkolenia:

Powtórki: