Temat
Forum Dentysty Praktyka

Zobacz czego dotyczy

Skuteczna kontrola bólu u pacjentów w trudnych przypadkach klinicznych jako element komfortowej pracy lekarza. Jak zapewnić sobie i pacjentowi możliwość efektywnego, bezpiecznego i przewidywalnego leczenia?​

Celem wykładu jest przedstawienie lekarzom praktycznych wskazówek dotyczących efektywnej kontroli bólu i stresu u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka w trakcie leczenia stomatologicznego. Wykład ma na celu przedstawienie konkretnych rozwiązań klinicznych zwiększających efektywność znieczuleń miejscowych czego rezultatem jest bezstresowy i komfortowy zabieg zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Prezentowane są techniki wykonywania znieczuleń miejscowych w stomatologii w formie zdjęć, filmów śródzabiegowych oraz animacji 3D. W wykładzie zostaną poruszone następujące aspekty:

  • kwalifikacja pacjentów do grupy wysokiego ryzyka. Jakie czynniki kliniczne mają wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów ubocznych związanych z podaniem leków znieczulających miejscowo lub na brak efektywności znieczulenia?
  • różnice w selekcji leku znieczulającego miejscowo, dawce oraz technice podania w zależności od wieku oraz stanu zdrowia pacjenta.
  • dobór odpowiedniego leku znieczulającego miejscowo w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Znieczulanie dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
  • bezpieczne i proste obliczanie maksymalnych dawek leków znieczulających miejscowo.
  • atraumatyczna technika wykonywania znieczuleń miejscowych w stomatologii – metody zmniejszania poziomu stresu i bólu pacjenta związanego z podaniem znieczulenia miejscowego.
  • prezentacja w formie zdjęć, filmów śródzabiegowych oraz animacji 3D wybranych technik wykonywania znieczuleń miejscowych w szczęce i żuchwie w sposób minimalizujący dolegliwości bólowe pacjenta.
  • alternatywne metody bezpiecznego, komfortowego i bezbolesnego znieczulania miejscowego w przypadkach standardowych oraz u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka – prowadzenie igły ograniczające jej defleksję, automatyczna ścieżka znieczulenia, autoaspiracja, system DPS – metoda aktywnej kontroli ciśnienia podawanego płynu, efektywne znieczulanie zębów trzonowych w żuchwie

Prowadzenie:

2019

Data szkolenia:

Powtórki: