Wykład | 
2018

Pierwsza pomoc przy urazach zębów.
Kompendium wiedzy dla codziennej praktyki lekarza dentysty

Czy wiesz, jak udzielić takim pacjentom pierwszej pomocy? Jakie procedury wykonać przed ewentualnym skierowaniem pacjenta do specjalisty i jak skutecznie zabezpieczyć zęby swojego pacjenta po urazie? Pamiętajmy, że rokowanie często zależy od pierwszych godzin, a nawet minut po urazie. 

Ten wykład pokaże Ci w prosty i praktyczny sposób, jak pomóc pacjentom po urazach i zwiększyć szansę na pozytywne leczenie. 

W wykładzie przedstawiona zostanie etiologia i częstość występowania różnych rodzajów urazów zębów. Szczegółowo omówiona zostanie klasyfikacja oraz aktualne wytyczne i praktyczne schematy postępowania w urazach zębów mlecznych i stałych (zwichnięcia i złamania). Przedstawiony zostanie schemat pierwszej wizyty pacjenta po urazie, gdyż „pierwsza pomoc” stomatologiczna ma znaczący wpływ na długoczasowe rokowanie urazowych zębów. Zaprezentowane zostaną techniki zabezpieczania zębów po urazie – rodzaje i czas oraz dokładna procedura szynowania zębów. Omówione zostaną również możliwe powikłania pourazowe. Wytyczne postępowania zostaną zobrazowane przykładami klinicznymi. 

 

Piotr Sobiech

lek. stom.

Jesteśmy zawsze blisko 
Ciebie​

Kiedy i gdzie możesz się z nami spotkać?