Pakiet
Forum Dentysty Praktyka

Zawsze blisko Ciebie

Punkty
edukacyjne

Dlaczego punkty są ważne?

Co stanowi prawo?

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarze i lekarze dentyści mają zarówno prawo jak i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

Dnia 8 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, czyli nowelizacja RMZ zniosła limity punktów edukacyjnych w między innymi następujących formach szkolenia:
udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym
udział w programie edukacyjnym

Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy (4 lata). Dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed wejściem w życie rozporządzenia tj. przed dniem 06.11.2004 r, aktualny okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2016 do 5.11.2020. Dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 06.11.2004 r.okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania stałego prawa wykonywania zawodu.

Zakłada się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego jeżeli w 4 letnim okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

Formy doskonalenia zawodowego, liczbę tzw. „punktów edukacyjnych” jakie można uzyskać za ich realizację oraz sposób weryfikacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 rok w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

W celu uzyskania potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć we właściwej dla siebie Okręgowej Izbie Lekarskiej dokumenty, poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne wraz z indeksem doskonalenia zawodowego, w którym lekarz dokumentuje przebieg kształcenia ustawicznego. 

Forum Dentysty Praktyka rejestruje wszystkie swoje szkolenia w Izbach Lekarskich i przekazuje Państwu odpowiednie dokumenty w formie certyfikatów i zaświadczeń po każdym z sympozjów, aby mogli Państwo dopełnić rozliczenia własnego kształcenia podyplomowego w odpowiednim ośrodku.