Forum Dentysty Praktyka
Heraeus Kulzer Mitsui Chemicals Group

AVIGRAF – profesjonalnie organizujemy szkolenia i konferencje dla lekarzy

Szkolenia i konferencje dla lekarzy organizujemy od 1999 roku. W tym czasie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ponad 200 szkoleń i konferencji goszcząc na naszych spotkaniach ponad 22 000 lekarzy. W skrócie nasze wybrane doświadczenia wyglądają następująco:

 

2016
Rok 2016 to dziewiąta edycja sympozjów FORUM DENTYSTY PRAKTYKA, zorganizowanych 9 spotkań, w trakcie których gościliśmy łącznie 1200 lekarzy stomatologów na wykładach i warsztatach praktycznych.
2015
Rok 2015, ósma edycja sympozjów FORUM DENTYSTY PRAKTYKA, zrealizowanych 12 spotkań, w trakcie których gościliśmy łącznie 1301 lekarzy stomatologów oraz 277 asystentek i higienistek stomatologicznych.
2014
W roku 2014, w ramach siódmej edycji sympozjów z cyklu FORUM DENTYSTY-PRAKTYKA i w ramach współpracy z firmą 3M ESPE pod nazwą FORUM PROFESJONALNEJ STOMATOLOGII zrealizowaliśmy 11 spotkań, w trakcie których gościliśmy łącznie 1512 lekarzy stomatologów oraz 217 asystentek i higienistek stomatologicznych.
2013
W roku 2013, w ramach szóstej edycji sympozjów z cyklu FORUM DENTYSTY PRAKTYKA zrealizowaliśmy 10 spotkań, w trakcie których gościliśmy łącznie 1003 lekarzy stomatologów.
2012
W roku 2012, w ramach piątej edycji sympozjów z cyklu FORUM DENTYSTY PRAKTYKA zrealizowaliśmy 11 spotkań, w trakcie których gościliśmy łącznie 1395 lekarzy stomatologów.
2011
W roku 2011, w ramach czwartej edycji sympozjów z cyklu FORUM DENTYSTY PRAKTYKA zrealizowaliśmy 11 spotkań (sesje wykładowe i warsztatowe), w trakcie których gościliśmy łącznie 1435 lekarzy stomatologów oraz 55 asystentek i higienistek stomatologicznych.Dodatkowo koordynowaliśmy cztery spotkania projekt pod nazwą ŚNIADANIE Z FORUM DENTYSTY, w jego drugiej edycji, gdzie spotkaliśmy się z lekarzami w mniejszych miastach w trakcie krótkich spotkań w ciągu tygodnia. W trakcie czterech „śniadań” w 2011 roku gościliśmy ponad 80 lekarzy stomatologów.
2010
W roku 2010 zrealizowaliśmy trzecią edycję sympozjów z cyklu FORUM DENTYSTY PRAKTYKA, w trakcie której zorganizowaliśmy 12 spotkań dla lekarzy dentystów i asystentek stomatologicznych , w trakcie których gościliśmy łącznie 1840 lekarzy stomatologów oraz prawie 250 asystentek i higienistek stomatologicznych.Dodatkowo koordynowaliśmy projekt pod nazwą ŚNIADANIE Z FORUM DENTYSTY, gdzie spotkaliśmy się z lekarzami w mniejszych miastach w trakcie krótkich spotkań w ciągu tygodnia. W trakcie naszych „śniadań” w 2010 roku gościliśmy ponad 300 lekarzy stomatologów.
2009
W 2009 roku w trakcie drugiego roku trwania cyklu FORUM DENTYSTY-PRAKTYKA zorganizowaliśmy 12 spotkań dla lekarzy dentystów z udziałem: lek. stom. Marcina Aluchny; dr n. med. Marka Bladowskiego, dr n. med. Macieja Mikołajczyka; dr n. med. Jacka Smereki oraz dr n. med. Ewy Rusyan, lek. stom. Michała Ganowicza, lek. med. Tadeusza Telesza i mgr Agnieszki Królczyk. W trakcie całego cyklu gościliśmy ponad 1450 lekarzy stomatologów.
2008
W 2008 roku w ramach inauguracyjnego cyklu FORUM DENTYSTY-PRAKTYKA zorganizowaliśmy 9 spotkań dla lekarzy dentystów z udziałem: prof. dr hab. Jadwigi Banach, prof. dr hab. n. med. Stefana Barona, dr n. med. Marka Bladowskiego, lek. stom. Macieja Goczewskigo, dr n. med. Jacka Smereki, lek. stom. Elżbiety i Arkadiusza Krężlików, lek. stom. Marcina Aluchny oraz lek. stom. Macieja Mikołajczyka. W trakcie całego cyklu gościliśmy ponad 800 lekarzy.
2006-2007
W latach 2006-2007 dla Beskidzkiego Centrum Medycznego koordynowaliśmy wydarzenia pod nazwą Beskidzkich Międzynarodowych Dni Wideochirurgii dla lekarzy chirurgów z udziałem: dr hab. n. med. Tadeusza Wróblewskiego, prof. dr hab. n. med. Jacka Starzewskiego, prof. dr hab. n. med. Krystyny Sosady, dr n. med. Stanisława Czudka (Czechy), dr hab. n. med. Krzysztofa Paśnika,dr Jerzego Macurę (USA), dr hab. n. med. Marka Cisowskiego, dr n. med. Marii Janusz, dr n. med. Tomasza Romańczyka i innych . W trakcie dwóch edycji spotkań gościliśmy ponad 250 lekarzy.
2004
W 2004 roku w ramach cyklu konferencji FORUM MEDICUM zorganizowaliśmy 8 spotkań dla lekarzy internistów z udziałem: prof. dr hab. n. med. Tadeusza Płusy, prof. dr hab. n. med. Kariny Jahnz-Różyk i dr n. med. Tomasza Targowskiego. W trakcie całego cyklu gościliśmy ponad 1000 lekarzy.
2003
W 2003 roku w ramach cyklu konferencji FORUM LEKARZA-PRAKTYKA zorganizowaliśmy 12 spotkań dla lekarzy dermatologów z udziałem: prof. dr hab. med. Wiesława Glińskiego, prof. dr hab. med. Andrzeja Langnera, prof. dr hab. med. Hanny Wolskiej i dr hab. n. med. Ligii Brzezińskiej-Wcisło. W trakcie całego cyklu gościliśmy ponad 1500 lekarzy.
1999-2008
Od 1999 do 2008 roku dla Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” w Bielsku-Białej koordynowaliśmy cykl spotkań DENTAL PICNIC. Wszystkie 12 edycji tego zjazdu (w tym dwie zimowe) zgromadziło ponad 1800 lekarzy dentystów. W trakcie spotkań mieliśmy zaszczyt gościć między innymi następujących wykładowców: prof. dr hab. med. Leszka Ilewicza, prof. dr Wernera J. Fingera, prof. dr hab. med. Jerzego Krupińskiego, prof. dr hab. med. Lecha Polońskiego, prof. dr hab. med. Zbigniewa Jańczuka, prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego, prof. dr hab. n. med. Stanisława Suliborskiego, prof. dr hab. n. med. Tadeusza Cieślika, prof. dr hab. med. Stanisława Barona, prof. dr hab. med. Antoniego Karasińskiego, prof. dr. hab. med. Bronisława Kłaptocza, dr n. med. Beatę Ostrowską-Suliborską, dr n. med. Zbigniewa Żaka, dr n. med. Stanisława Matyszczyka, dr med. dent. Gregora R.Chmiela, dr n. med. B. W. Lostera, dr n. med. Marka Bladowskiego, dr n. med. Jana Dethloffa, lek. stom Jerzego Zbożnia, lek. stom. Marcina Aluchnę i lek. stom. Macieja Mikołajczyka i innych.