Forum Dentysty Praktyka
Heraeus Kulzer Mitsui Chemicals Group

Higienizacja pacjenta periodontologicznego – wprowadzenie do instrumentów ręcznych i stosowania antybiotyków miejscowych –
kurs praktyczny

Prowadząca:
Joanna Tomczak

Joanna Tomczak prowadząca kurs dla higienistek

Joanna Tomczak

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Absolwentka Fanshawe College w Kanadzie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w renomowanych, kanadyjskich klinikach stomatologicznych, jako samodzielna higienistka stomatologiczna. Specjalizuje się w zabiegach skalingu poddziąsłowego i root planingu z wykorzystaniem narzędzi ręcznych oraz stałą opieką nad pacjentem periodontologicznym. Wykładowca Periopraktyk (www.periopraktyk.pl).

 

PLAN SZKOLENIA:

9.30 – 13.00

WYKŁAD i DEMONSTRACJA| 135 minut

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • przyzębie – anatomia
  • choroby przyzębia – podział, symptomy, leczenie
  • wizyty higienizacyjne pacjenta periodontologicznego – ile, jak często i co powinny zawierać?
  • usuwanie złogów nad- i poddziąsłowych (tzw. skaling głęboki) – ultradźwięki i instrumenty ręczne
  • instrumenty ręczne – skalery i kirety: budowa i zasady pracy (dobór instrumentu, prawidłowy uchwyt, podparcie
    i aktywacja)
  • antybiotykoterapia miejscowa – co to jest? Kiedy i jak może być stosowana?

PRZERWA KAWOWA | 15 minut

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA | 60 minut

Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji model szczęki/żuchwy oraz zestaw kiret Gracey.

Przećwiczone zostanie użycie instrumentów na modelach umożliwiających wprowadzenie instrumentu poddziąsłowo
oraz prawidłowe prowadzenie i dobór kirety (w zależności od opracowywanej powierzchni) przy skalingu poddziąsłowym.

Przećwiczone zostanie również użycie i deponowanie antybiotyku miejscowego Ligosan®

 

TERMINY I LOKALIZACJE SZKOLENIA DLA HIGIENISTEK

6 października 2017 – Łódź, Hotel Ambasador Centrum Łódź
zgłoszenia do 22.09.2017
Zapisz się

20 października 2017 – Lublin, Hotel In Between
zgłoszenia do 06.10.2017
Zapisz się

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie swojego uczestnictwa telefonicznie:

kom. 726 893 853
(codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
lub drogą mailową:

szkolenia@forumdentysty.pl
(imię i nazwisko, dane do faktury oraz numer kontaktowy)

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DLA HIGIENISTEK:
349 zł,- 

299 zł,-  – przy zgłoszeniu wspólnym wraz ze zgłoszeniem lekarza na sympozjum Forum Dentysty Praktyka
(nie obejmuje opłaty z tytułu uczestnictwa w sympozjum FDP).

Prosimy o uregulowanie „opłaty kursowej” na  konto bankowe

mBank S.A. nr 70 1140 2017 0000 4202 0486 9469
Opis przelewu: „Imię i nazwisko uczestnika, lokalizacja oraz dopisek HIG”
Płatności przyjmujemy tylko w formie przelewu.

Wpłata na konto musi być dokonana w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia udziału i nie później niż do podanej powyżej daty zgłoszenia dla danej lokalizacji.
Przy braku wpłaty w wyznaczonym terminie zgłoszenie zostaje anulowane.

Płatność obejmuje: koszt wszystkich materiałów i instrumentarium niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz przerwę kawową.

W szkoleniu będzie uczestniczyć maksymalnie do 15 osób.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają CERTYFIKAT ukończenia kursu.

W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszonych uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.